1. Phối cảnh kiến trúc phòng khám đa khoa Thái Hoà

2. Phối cảnh nội thất khối khám phòng khám đa khoa Thái Hoà

– Tầng hầm trệt: cấp cứu

– Tầng 1: khám tổng quát

– Tầng lửng: khoa nhi

– Tầng 2: nội tổng quát

– Tầng 3: chuyên khoa

– Tầng 4: vật lý trị liệu khoa dược

– Tầng 5: phòng mổ

– Tầng 6: nội soi xét nghiệm

– Tầng 7: văn phòng

– Tầng 8 + 9: phòng lưu bệnh

– Tầng 10: phòng ăn

3. Phối cảnh nội thất khối lưu bệnh phòng khám đa khoa Thái Hoà

– Tầng hầm trệt:

– Tầng 1: phòng họp

– Tầng 2 đến tầng 7: phòng lưu bệnh

– Tầng 9 đến tầng 10: penthouse