Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng Tại Lâm Đồng | Site Engineer

Khối/ Phòng ban (Division/ Department):  Kỹ sư
Chức vụ (Job title): Kỹ sư xây dựng (Site Engineer)

I. TÓM TẮT NHIỆM VỤ | Job Summary

– Thực hiện giám sát trực tiếp các công việc xây dựng diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ CHI TIẾT | Responsibilities

Nhiệm vụ 1: Thực hiện giám sát tiến độ xây dựng tại công trường

– Theo dõi và kiểm tra công việc thi công phần Xây dựng trên công trường, phát hiện, báo cáo cho Trưởng Dự án/ Kỹ sư trưởng Xây dựng và có phương án xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý.

– Giám sát việc nghiệm thu công việc xây dựng ngoài hiện trường.

– Kiểm tra và đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phần Xây dựng.

– Phối hợp và thúc đẩy các nhà thầu để công việc phần Xây dựng được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện các công việc khác theo phân công

– Giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật liên quan đến công việc được giao.

– Tham gia giải quyết các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

III. BÁO CÁO TRỰC TIẾP | Direct Reporting Lines

– Báo cáo trực tiếp cho: Kỹ sư trưởng xây dựng

a. Trình độ | Education

– Đại học chuyên ngành Xây dựng

b. Kiến thức | Knowledge

– Kiến thức chuyên sâu về Xây dựng / Kiến trúc / Cơ / Điện / Nước..

– Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường.

– Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng.

c. Kinh nghiệm | Experience

– 03 năm kinh nghiệm thi công nhà cao tầng.

– Đã thi công trong các dự án có quy mô tương tự là một ưu tiên.

a. Kỹ năng | Skills

– Thành thạo về Autocad và MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)

– Kỹ năng ngoại ngữ: đọc hiểu bản vẽ và tài liệu.

– Kỹ năng quản lý dự án xây dựng

– Kỹ năng giải quyết vấn đề.

– Kỹ năng làm việc nhóm.

b. Các yêu cầu khác | Others

– Chịu khó, năng động.

– Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt

– Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.

– Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình học tập, làm việc có ảnh 3×4 cm. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ và porfolio gửi về email: admin2@gdesign.com.vn

TẢI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nếu quan tâm vị trí này, anh (chị) có thể tải bản chi tiết mô tả công việc vị trí Kỹ sư xây dựng (Site Engineer) Gdesign tại đây: Tải về

Trân trọng!