Tuyển Dụng Chỉ Huy Trưởng | Site Manager

Khối/ Phòng ban (Division/ Department): Chỉ huy
Chức vụ (Job title): Chỉ huy trưởng

I. TÓM TẮT NHIỆM VỤ | Job Summary

– Thực hiện quản lý, giám sát các công việc thi công diễn ra trên công trường, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ CHI TIẾT | Responsibilities

Nhiệm vụ 1: Thực hiện quản lý, giám sát tiến độ thi công tại công trường

– Lên Kế hoạch triển khai và điều hành toàn bộ công trình thi công. Tổ chức triển khai thi công các dự án gồm: Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, PCCC, bảo vệ môi trường; đệ trình thiết bị vật tư…và các quy trình triển khai dự án.

– Chỉ huy giám sát thi công các công trình

– Trực tiếp quan hệ, tạo mối quan hệ với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu chính để giải quyết các vương mắc, khó khăn.

– Kiểm tra đôn đốc công việc: Nhật ký thi công, Kế hoạch tuần – tháng, báo cáo tuần – tháng.

– Kiểm tra xác nhận khối lượng công việc làm cơ sở thanh toán. Kiểm tra bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình.

– Tổ chức nghiệm thu công việc, hạng mục, giai đoạn, hoàn công: Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ và nghiệm thu bàn giao công trình. Lưu giữ tài liệu bảo mật hồ sơ của công trình thi công.

– Lập dự toán chi phí quản lý tại công trường.

– Tổ chức thi công hợp lý, khảo sát mặt bằng được thi công, tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật thi công theo bản vẽ thiết kế; qua đó có giải pháp đề xuất điều chỉnh và giải quyết công việc.

– Hoạch định kế hoạch thi công hàng tuần, báo cáo về Ban Giám Đốc công ty. Từ kế hoạch thi công đó, lập kế hoạch đề xuất vật tư, máy móc phục vụ cho công trình một cách hợp lý.

– Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng đã thực hiện hằng tuần nộp về công ty

– Đôn đốc nhắc nhở CB-CNV tại công trình làm việc đúng tiến độ đã hoạch định và đảm bảo an toàn lao động. Phân công các kỹ sư giám sát, kiểm tra các bước chuẩn bị (chú ý cả việc vệ sinh – ATLĐ) & theo dõi các tổ thi công

– Giải quyết kịp thời hoặc đề xuất với Ban giám đốc về những vướng mắc trong quá trình thi công. Quản lý, theo dõi và đôn đốc các đơn vị thuê ngoài thực hiện đúng tiến độ công việc.

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động tại công trường trong quá trình thi công.

– Chịu trách nhiệm trước công ty về tất cả các sự cố xảy ra trên công trường. Tổ chức cuộc họp với các đội thi công công trình trực tiếp và các cán bộ kỹ thuật giám sát để giải quyết thắc mắc khi có sự cố phát sinh xảy ra.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện các công việc khác theo phân công

– Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc được giao.

– Tham gia giải quyết các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu.

III. BÁO CÁO TRỰC TIẾP | Direct Reporting Lines

– Báo cáo trực tiếp cho: Ban giám đốc

a. Trình độ | Education

– Đại học chuyên ngành Xây dựng / Cơ / Điện / Nước….

b. Kiến thức | Knowledge

– Kiến thức chuyên sâu về Xây dựng / Kiến trúc / Cơ / Điện / Nước..

– Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường.

– Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng.

c. Kinh nghiệm | Experience

– Số năm kinh nghiệm: 8 – 10 năm

– Kinh nghiệm quản lý: Chỉ huy trưởng tối thiểu 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

– Kinh nghiệm chuyên môn: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng I.

d. Kỹ năng | Skills

– Thành thạo về Autocad và MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)

– Kỹ năng ngoại ngữ: đọc hiểu bản vẽ và tài liệu.

– Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan. Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị lắp đặt công trình;

– Kỹ năng lập kế hoạch; đàm phán và thuyết phục; giải quyết vấn đề tốt;

– Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; đưa ra quyết định;

e. Các yêu cầu khác | Others

– Chịu khó, năng động.

– Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt

– Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.

– Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình học tập, làm việc có ảnh 3×4 cm. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ và porfolio gửi về email: admin2@gdesign.com.vn

TẢI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nếu quan tâm vị trí này, anh (chị) có thể tải bản chi tiết mô tả công việc vị trí Chỉ huy trưởng (Site Manager) Gdesign tại đây: Tải về

Trân trọng!