Thiết kế kiến trúc: 

Thiết kế nội thất: 

– Phong cách Indochine:

– Phong cách hiện đại: